Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41611
Title: Những điểm mới về đình công trong Bộ luật Lao động năm 2012
Authors: Trần Thị Thúy Lâm
Keywords: Tạp chí Luật học
Trần Thị Thúy Lâm
Pháp luật
Lao động
Đình công
Luật lao động
Bộ luật Lao động năm 2012
Người lao động
Tranh chấp lao động tập thể
Tổ chức lãnh đạo đình công
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Bộ luật lao động năm 2012 chỉ thừa nhận đình công phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích, không thừa nhận đình công phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về quyền. (2) Về tổ chức lãnh đạo đình công và lấy ý kiến tập thể lao động về đình công. (3) Về đình công bất hợp pháp. (4) Về việc hoãn hoặc ngừng đình công, đóng cửa tạm thời nơi làm việc khi tập thể lao động tiến hành đình công.
Issue Date: 2013
Type: Tạp chí
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Luật học số 07/2013
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc7.2013_B3_DinhcongtrongBLLD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 237,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.