Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41616
Title: Về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động trong hoạt động cho thuê lại lao động
Authors: Đỗ Thị Dung
Keywords: Tạp chí Luật học
Đỗ Thị Dung
Pháp luật
Lao động
Quản lý lao động
Người sử dụng lao động
Người lao động
Cho thuê lại lao động
Quyền quản lý lao động
Luật lao động
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Thực trạng pháp luật về quyền quản lý lao động trong hoạt động cho thuê lại lao động. (2) Bất cập của pháp luật về quyền quản lý lao động trong hoạt động cho thuê lại lao động.
Issue Date: 2013
Type: Tạp chí
Extent: 8 trang
Method: Tạp chí Luật học số 08/2013
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2013_B1_Quanlylaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 320,93 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.