Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41651
Title: Những điểm mới trong nội dung các quy định về đất đai, tài nguyên và môi trường của Hiến pháp năm 2013 và vấn đề tổ chức triển khai thực hiện
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Tạp chí Luật học
Nguyễn Quang Tuyến
Pháp luật
Đất đai
Tài nguyên
Môi trường
Hiến pháp
Hiến pháp năm 2013
Phát triển bền vững
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Những sửa đổi bổ sung trong nội dung các quy định về tài nguyên và môi trường Hiến pháp năm 2013. (2) Vấn đề tổ chức triển khai thực hiện những nội dung sửa đổi, bổ sung về tài nguyên và môi trường của Hiến pháp năm 2013.
Issue Date: 2014
Type: Tạp chí
Extent: 10 trang
Method: Tạp chí Luật học – Đặc san Hiến pháp năm CHXHCN Việt Nam 2013 – Bước tiến mới trong lịch sử lập hiến Việt Nam
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSLHP.2014_B10_DiemmoivetainguyentrongHP2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 439,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.