Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41738
Title: Trách nhiệm hình sự chủ thể là tổ chức và vấn đề sửa đổi Bộ luật hình sự Việt Nam
Authors: Nguyễn Ngọc Hòa
Keywords: Tạp chí Luật học
Nguyễn Ngọc Hòa
Pháp luật
Hình sự
Trách nhiệm hình sự
Bộ luật hình sự
Tội phạm
Tư pháp
Tội danh
Abstract: Bài viết đề cập đến một số vấn đề liên quan đến các tổ chức có thể là chủ thể của trách nhiệm hình sự và việc xác định trách nhiệm hình sự của tổ chức trong Bộ luật hình sự Việt Nam.
Issue Date: 2014
Type: Tạp chí
Extent: 8 trang
Method: Tạp chí Luật học số 12/2014
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc12.2014_B2_Trachnhiemhinhsucuachuthe.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 491,42 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.