Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41741
Title: Cơ quan nhân quyền quốc gia ở một số nước Đông Nam Á và những kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Vũ Công Giao, Nguyễn Minh Tâm
Keywords: Cơ quan nhân quyền
Nhân quyền quốc gia
Đông Nam Á
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích và so sánh một số nội dung về quá trình hình thành, cơ sở pháp lý và thực tiễn hoạt động của cơ quan nhân quyền quốc gia ở một sổ nước Đông Nam Ả, qua đó luận giải sự cần thiết và đưa ra những kiến nghị mang tỉnh gợi mở cho việc thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia của Việt Nam.
Publisher: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Type: Tạp chí
Extent: 9
Method: Tạp chí số 1/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • coquannhanquyenquocgia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.