Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41746
Title: Bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn đại lý theo quy định của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương
Authors: Vũ Thị Hải Yến
Keywords: Pháp luật
Bảo hộ nhãn hiệu
Chỉ dẫn đại lý
Hiệp định đối tác
TPP
Đăng ký nhãn hiệu
Quản lý nhãn hiệu
Bảo hội chỉ dẫn địa lý
Abstract: Bài viết phân tích những ảnh hưởng của TPP đến việc bảo hộ các đối tượng liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dân đại lý tại Việt Nam.
Type: Tạp chí
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 2/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • baohonhanhieu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.