Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41871
Title: Tham nhũng trong công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và vấn đề hoàn thiện bộ luật hình sự Việt Nam
Authors: Bùi Đình Tiến
Keywords: Pháp luật
Tham nhũng
Công ước chống tội phạm
Tổ chức xuyên quốc gia
Bộ luật hình sự Việt Nam
Tội phạm tham nhũng
Tội phạm
Tội phạm xuyên quốc gia
Abstract: Phân tích các dấu hiệu của tội phạm tham nhũng trong khu vực công được quy định tại Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của Liên hợp quốc và yêu cầu đối với các quốc gia thành viên trong việc hình sự hóa hành vi tham nhũng. Đồng thời, đánh giá sự tương đồng trong các quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam; từ đó, đưa ra đề xuất cho việc tiếp tục hoàn thiện các quy định của Bộ luật Hình sự về vấn đề này.
Issue Date: 2016
Type: Video
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 6/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • thamnhungtrongconguonchongtoipham.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.