Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41898
Title: Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014 - Một số điểm mới và biện pháp triển khai
Authors: Nguyễn Hiền Phương
Keywords: Nguyễn Hiền Phương
Tạp chí Luật học
Pháp luật
Luật giáo dục nghề nghiệp
Giáo dục
Giáo dục nghề nghiệp
Đào tạo
Người dạy
Người học
Quản lý nhà nước
Abstract: Luật giáo dục nghề nghiệp được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kì họp thứ 8 ngày 27/11/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015. Luật đã có sự thay đổi căn bản, toàn diện so với các quy định về giáo dục nghề nghiệp được quy định trong Luật dạy nghề năm 2006 trước đây. Bài viết phân tích các quy định mới của Luật giáo dục nghề nghiệp, đánh giá tính khả thi của Luật đồng thời đề xuất một số biện pháp để triển khai thực hiện các quy định mới của Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014.
Issue Date: 2015
Type: Tạp chí
Extent: 8 trang
Method: Tạp chí Luật học số 07/2015
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc7.2015_B4_Luatgiaoducjnghenghiep2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 415,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.