Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41955
Title: Những điểm mới về chế độ bảo hiểm theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014
Authors: Nguyễn Hiền Phương
Keywords: Nguyễn Hiền Phương
Tạp chí Luật học
Pháp luật
Chế độ bảo hiểm
Luật bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội
Hưu trí
Ốm đau
Thai sản
Tử tuất
Abstract: Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 20/11/2014 tại Kì họp thứ 8 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016) đánh dấu bước phát triển quan trọng của pháp luật BHXH nói riêng và pháp luật an sinh xã hội nói chung. Bài viết sáng tỏ những điểm mới của Luật BHXH năm 2014 về các chế độ bảo hiểm so với Luật BHXH năm 2006 đồng thời kiến nghị đảm bảo khả thi các quy định của Luật BHXH năm 2014.
Issue Date: 2015
Type: Tạp chí
Extent: 9 trang
Method: Tạp chí Luật học số 10/2015
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc10.2015_B8_Chedobaohiem.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 454,11 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.