Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42038
Title: Thu hút doanh nghiệp nước ngoài niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Nhìn từ các quy định về điều kiện niêm yết
Authors: Lê Vũ Nam
Keywords: Lê Vũ Nam
Tạp chí Khoa học pháp lý
Pháp luật
Doanh nghiệp
Thị trường chứng khoán
Cổ phiếu
Chứng khoán
Kinh tế
Abstract: Pháp luật Việt Nam đã có những quy định về điều kiện niêm yết và trình tự, thủ tục mà doanh nghiệp nước ngoài có thể niêm yết cố phiếu lên các Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, các quy định này vẫn chưa được hoàn thiện và còn khá nhiều bất cập và cần có sự nghiên cứu, khảo sát và phân tích thấu đáo để hình thành nên những kiến nghị nhằm hoàn thiện chúng.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 9 trang
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý số 03/2015
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Thuhutdoanhnghiepnuocngoai_LeVuNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 411,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.