Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42040
Title: Hoàn thiện kế toán quản trị trong các doanh nghiệp dược phẩm Thanh Hóa
Authors: Nguyễn Thị Bình
Keywords: Nguyễn Thị Bình
Kế toán quản trị
Dược phẩm
Sở Y tế Thanh Hóa
Chi phí
Doanh nghiệp
ngân sách
Abstract: Quản trị chi phí tốt giúp doanh nghiệp có thể đưa ra các sản phẩm với giá rẻ, có ngân sách để đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới. Song, đối với các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, công việc này còn những khiếm khuyết, đòi hỏi cần nhanh chóng khắc phục với những hướng đi đúng nhằm tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 2 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo Số chuyên đề tháng 2/1016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • doanhnghiepduocphamthanhhoa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.