Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42090
Title: Hoạt động chất vấn của Quốc hội theo tinh thần Hiến pháp năm 2013
Authors: Bùi Ngọc Thanh
Keywords: Bùi Ngọc Thanh
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Pháp luật
Hiến pháp năm 2013
Hiến pháp
Hoạt động chất vấn
Quốc hội
Đại biểu Quốc hội
Abstract: Bài viết đề cập đến hoạt động chất vấn của Quốc hội theo Hiến pháp năm 2013, bao gồm một số vấn đề: (1) Hiến định về chất vấn trong Hiến pháp. (2) Nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 18/2015
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • HoatdongchatvancuaQH_BuiNgocThanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 359,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.