Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42094
Title: Hoạt động của Quốc hội với việc bảo vệ Hiến pháp năm 2013
Authors: Lương Minh Tuân, Đỗ Ngọc Tú
Keywords: Lương Minh Tuân
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Pháp luật
Hiến pháp năm 2013
Hiến pháp
Đỗ Ngọc Tú
Lập hiến
Quốc hội
Lập pháp
Giám sát tối cao
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Hoạt động lập hiến của Quốc hội với việc bảo vệ Hiến pháp. (2) Hoạt động lập pháp của Quốc hội với việc bảo vệ Hiến pháp. (3) Hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội với việc bảo vệ Hiến pháp.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 9 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 18 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • HoatdongcuaQH_LuongMinhTuan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 359,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.