Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42097
Title: Luật tổ chức Quốc hội năm 2014 - Bước phát triển quan trọng về tổ chức và hoạt động của Quốc hội nước ta
Authors: Lê Minh Thông
Keywords: Lê Minh Thông
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Pháp luật
Hiến pháp năm 2013
Hiến pháp
Quốc hội
Luật tổ chức Quốc hội
Abstract: Bài viết đề cập đến một số điểm mới của Luật Tổ chức Quốc hội và đưa ra một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 10 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 18 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuattochucQH2014_LeMinhThong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 478,77 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.