Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42115
Title: Giải thích một số quy định về quy chế pháp lý của đảo trong Công ước Luật biển năm 1982
Authors: Lê Thị Anh Đào
Keywords: Lê Thị Anh Đào
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Pháp luật
Điều ước quốc tế
Luật biển
Công ước Luật biển
Quy chế pháp lý
Đảo
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Các nguyên tắc về giải thích điều ước theo quy định của luật quốc tế. (2) Giải thích quy định không rõ ràng về quy chế pháp lý của đảo trong UNCLOS 1982.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 10 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 01 (2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_2016_CVv213S012016019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 374,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.