Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42124
Title: Kết quả điều tra, khảo sát phục vụ việc nghiên cứu đề tài khoa học cấp nhà nước: "Quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
Keywords: Pháp luật
Tư pháp
Kết quả điều tra
Kết quả khảo sát
Quyền tư pháp
Abstract: Bài viết thông báo về Kết quả điều tra, khảo sát phục vụ việc nghiên cứu đề tài khoa học cấp nhà nước: "Quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" và quá trình tiến hành các hoạt động điều tra, khảo sát.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Method: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, số chuyên đề về Tư pháp hình sự
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • quyentuphap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.