Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42127
Title: Luận bàn về các biện pháp phòng ngừa hành chính
Authors: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Keywords: Pháp luật
Phòng ngừa hành chính
Kiểm tra
Ngăn cấm
Giáo dục
Abstract: Bài viết phân tích về phòng ngừa hành chính, các biện pháp phòng ngừa hành chính.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Số 10 (295)-2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • cacbienphapphongnguahanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.