Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42129
Title: Người lao động - đối tượng chính của quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Authors: Nguyễn Thanh Hải
Keywords: Nguyễn Thanh Hải
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Lao động
Người lao động
Doanh nghiệp
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Lợi ích người lao động
Abstract: Bài viết đề cập đến mục tiêu của cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và việc bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động trong cổ phần hóa.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 01/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_2016_CVv213S012016044.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 238,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.