Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42144
Title: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ
Authors: Lương Văn Thắng
Keywords: Pháp luật
Hỗ trợ pháp lý
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Công nghiệp hỗ trợ
Abstract: Bài viết luận giải vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là yếu tố thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 2 trang
Method: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Số chuyên để về Góp ý Dự thảo Luật Hổ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • nganhcongnghiephotro.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,43 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.