Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42147
Title: Mối quan hệ giữa quyền tiếp cận thông tin của công dân và nhà báo trong hai Dự thảo luật
Authors: Nguyễn Đăng Dung, Vũ Đăng Huân
Keywords: Vũ Đăng Huân
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Nguyễn Đăng Dung
Pháp luật
Thông tin
Luật Tiếp cận thông tin
Luật Báo chí
Quyền con người
Báo chí
Abstract: Trong chương trình lập pháp của Quốc hội nước ta có hai Dự thảo luật cần phải được chuẩn bị và thông qua trong thời gian tới. Đó là Luật Tiếp cận thông tin và Luật Báo chí. Đây là những đạo luật cơ bản quy định về quyền con người. Bài viết đưa những bàn luận về phạm vi đối tượng và phương thức cần phải điều chỉnh của hai Luật này.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 05 (2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_2016_CVv213S052016028.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 208,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.