Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42157
Title: Quy định của pháp luật Việt Nam về xử lý tài sản đảm bảo trong thi hành án dân sự và thực tiễn thi hành
Authors: Nguyễn Thị Nhàn, Trần Thị Lành
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Xử lý tài sản
Tài sản
Tài sản đảm bảo
Thi hành án dân sự
Kê biên tài sản bảo đảm
Định giá tài sản kê biên
Bán đấu giá tài sản
Tổ chức kê biên
Xử lý tài sản bảo đảm thi hàn án
Tổ chức tín dụng
Abstract: Bài viết phân tích về những quy định trong luật về xử lý tài sản bảo đảm trong thi hành án dân sự, đánh giá thực tiễn, tìm nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại, đề xuất giải pháp khắc phục.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Số 10 (295)-2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • thihanhandansu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.