Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42165
Title: Rủi ro đạo đức trong xử lý các mối quan hệ về quyền sở hữu
Authors: Lê Hồng Nhật
Keywords: Lê Hồng Nhật
Mối quan hệ
Quyền sở hữu
Xã hội
Kinh doanh
Công ty
Khởi nghiệp
Bản quyền
Đạo đức
Rủi ro
Abstract: Quyền sở hữu là bất khả xâm phạm. Quyền này là động lực, thúc đẩy cá nhân và tổ chức đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên, trong hoạt động kinh doanh, một số trường hợp lại cần có sự chia sẻ, chuyển giao sở hữu để đem lại hiệu quả, lợi ích cho công ty, nhất là đối với những ai đang nuôi dưỡng ý tưởng khởi nghiệp.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 1-2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • quyensohuu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.