Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42176
Title: Pháp luật về phá sản ngân hàng thương mại
Authors: Dương Kim Thế Nguyễn
Keywords: Pháp luật
Pháp luật về phá sản
Phá sản ngân hàng
Ngân hàng thương mại
Cho vay đặc biệt
Kiểm soát đặc biệt
Abstract: Bài viết phân tích về luật phá sản trong ngân hàng thương mại, nhận dịnh những vấn đề còn tồn tại, những khó khăn, vướng mắc đề có kiến nghị phù hợp nhằm hoàn thiện vấn đề này.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Số 11 (296) - 2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • phasannganhangthuongmai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.