Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42189
Title: Kiến nghị các giải pháp cho vấn đề thủy điện dòng chính khu vực hạ lưu sông Mê Công
Authors: Nguyễn Anh Phương
Keywords: Nguyễn Anh Phương
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Thủy điện
Sông Mê Công
Hạ lưu sông Mê Công
Chính sách
Biên giới
Đồng bằng sông Cửu Long
Abstract: Bài viết đề cập đến phương án chính sách trong vấn đề quản lý nguồn nước xuyên biên giới mà Quốc hội Việt Nam nên quan tâm giám sát trong phạm vi thẩm quyền, xuất phát từ vai trò quan trọng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội nước ta.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 8 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 06/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_2016_CVv213S062016035.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 330,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.