Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42190
Title: Bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2014
Authors: Huỳnh Thị Trúc Linh
Keywords: Huỳnh Thị Trúc Linh
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Pháp luật
Doanh nghiệp
Luật Doanh nghiệp
Cổ đông
Công ty cổ phần
Bảo vệ cổ đông thiểu số
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Định nghĩa cổ đông thiểu số của công ty cổ phần tại Việt Nam hiện nay. (2) Cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số theo quy định hiện hành và thực tiễn áp dụng. (3) Giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 9 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 06/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_2016_CVv213S062016043.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 370,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.