Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42207
Title: Những nội dung cơ bản về thủ tục giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc
Authors: Tưởng Duy Lượng
Keywords: Tư pháp
Pháp quyết trọng tài
Hủy phán quyết trọng tài
Đăng ký phán quyết trọng tài
Điều 62 Luật Trọng tài thương mại
Điều 13 Nghị quyết số 01/2014/NQHĐTP
Trọng tài vụ việc
Abstract: Bài viết phân tích về những nội dung cơ bản về thủ tục giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài và đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ I tháng 6/2016 (số 11)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • phanquyettrongtai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.