Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42240
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42240-
dc.description.abstractQuyết định số 625/QDD-CA ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Chánh án tòa án nhân dân tối cao ban hành quy chế giải quyết đơn đề nghị, kiến nghị, thông báo đối với bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm tại Tòa án nhân dân-
dc.format.extent4 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectQuyết định số 625/QDD-CAvi
dc.subjectChánh án tòa án nhân dân tối caovi
dc.subjectBản ánvi
dc.subjectTòa ánvi
dc.subjectGiám đốc thẩmvi
dc.subjectTòa án nhân dânvi
dc.subjectTái thẩmvi
dc.titleQuyết định số 625/QDD-CA ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành quy chế giải quyết đơn đề nghị, kiến nghị, thông báo đối với bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thâm, tái thẩm tại Tòa án nhân dânvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Tòa án nhân dân kỳ II tháng 10/2016 (Số 20)-
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • quychegiaiquyetdondenghikiennghi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.