Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42242
Title: Đánh giá điểm mới của bộ luật hình sự năm 2015 đối với dấu hiệu định tội của các rội phạm về tình dục trong sự liên hệ với quy định tương ứng của bộ luật hình sự năm 1999
Authors: Dương Tuyết Miên
Keywords: Tư pháp
Bộ luật hình sự năm 2015
Dấu hiệu định tội
Tội phạm về tình dục
Bộ luật hình sự năm 1999
Abstract: Bài viết phân tích những bất cập của bộ luật hình sự năm 1999 khi quy định về dấu hiệu định tội của các tội phạm tình dục, từ đó nêu bật những điểm tiến bộ của bộ luật hình sự năm 2015 so với bộ luật hình sự năm 1999 về nội dung tương ứng, đồng thời chỉ ra nhưungx bất cập còn tồn tại của bộ luật hình sự năm 2015, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện bộ luật này
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ II tháng 10/2016 (Số 20)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • toiphamtinhduc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.