Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42257
Title: Đánh giá điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với dấu hiệu định tội của các tội phạm về tình dục trong sự liên hệ với quy định tương ứng của bộ luật hình sự năm 1999
Authors: Dương Tuyết Miên
Keywords: Tư pháp
Bộ luật Hình sự năm 2015
Dấu hiệu định tội
Tội phạm về tình dục
Bộ luật hình sự năm 1999
Hiếp dâm
Người dưới 16 tuổi
Cưỡng dâm
Giao cấu
Dâm ô
Người từ đủ 13 tuổi
Người dưới 16 tuổi
Abstract: Bài viết phân tích, đánh giá về những bất cập của Bộ luật Hình sự năm 1999 đối với việc quy định về dấu hiệu định tội của các tội phạm về tình dục, tác giả đã liên hệ với quy định tương ứng của Bộ luật Hình sự năm 2015 về nhóm tội này trên cơ sở nghiên cứu về những điểm mới có liên quan của Bộ luật
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ I tháng 11/2016 (số 21)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • dauhieudinhtoicuarcactoiphamvetinhduc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.