Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42265
Title: Báo chí - Với vai trò tuyên truyền nâng cao nhận thức của công chúng trong phòng, chống tham nhũng
Authors: Hội Nhà báo Việt Nam
Keywords: Hội Nhà báo Việt Nam
Tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Báo chí
Cơ quan báo chí
Phóng viên
Nhà báo
Tiêu cực
Abstract: Báo chí có nhiều cố gắng, góp phần tích cực trong phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, đã phát hiện, điều tra, phanh phui các vụ việc tham nhũng lớn, nêu lên công luận để cơ quan chức năng vào cuộc, giải quyết. Song việc dành nội dung và thời lượng thích đáng cho việc cổ vũ những mặt tốt, gương tốt trong phòng ngừa chống tham nhũng và tuyên truyền nâng cao nhận thức của công chúng trong cuộc đấu tranh này còn hạn chế và chưa tương xứng. Đây là một nhận định đúng mà Hội nhà báo Việt Nam phối hợp với các cơ quan báo chí, chỉ đạo các cấp hội và hội viên kịp thời rút kinh nghiệm để thực hiện tốt vai trò, chức năng của báo chí mà Luật Phòng, chống tham nhũng quy định.
Issue Date: 2008
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 4 trang
Method: Viện Khoa học thanh tra
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.5.Doithoai4_TLTWHoinhabao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 93,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.