Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42267
Title: Vai trò của báo chí trong việc giám sát và phát hiện tham nhũng: Kinh nghiệm quốc tế
Authors: Catherine McKinley
Keywords: Catherine McKinley
Tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Báo chí
Phát hiện tham nhũng
Vai trò báo chí
Dư luận xã hội
Abstract: Báo chí hiệu quả có đóng góp quan trọng cho sự thành công của chiến dịch chống tham nhũng bằng việc giám sát tham nhũng và nâng cao dư luận xã hội về tham nhũng. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy rằng, để làm được điều này, những người làm báo cần có kỹ năng, nguồn lực đạo đức trong sáng mạnh mẽ và một môi trường chính sách tích cực để làm việc. Đối với việc đóng góp cho các hoạt động chống tham nhũng có hiệu quả, báo chí có 3 vai trò quan trọng sau đây: (i) phát hiện tham nhũng; (ii) giám sát và công khai các biện pháp chống tham nhũng của chính phủ, và (iii) tạo điều kiện thuận lợi cho dư luận của công chúng. Nghiên cứu về kinh nghiệm quốc tế giúp chúng ta hiểu về khả năng chống tham nhũng của báo chí.
Issue Date: 2008
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 19 trang
Method: Viện Khoa học thanh tra
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5.6.Doithoai4_ChuongtrinhphattrienLHQ.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 245,05 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.