Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42270
Title: Vai trò phòng ngừa tội phạm của tòa án trong tiến trình cải cách tư pháp
Authors: Nguyễn Mạnh Tiến
Keywords: Tư pháp
Phòng ngừa tội phạm
Tội phạm
Tòa án
Cải cách tư pháp
Abstract: Bài viết phân tích vai trò của tòa án trong việc phòng ngừa tội phạm.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ I tháng 11/2016 (số 21)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • vaitrophongnguatoipham.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.