Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42275
Title: Về việc hủy phán quyết trọng tài
Authors: Tưởng Duy Lượng
Keywords: Tư pháp
Phán quyết trọng tài
Hủy phán quyết trọng tài
Trọng tài
Abstract: Bài viết giải thích việc hủy phán quyết trọng tài thông qua một ví dụ về vụ việc cụ thể ở trụ sở Tòa án nhân dân thành phố H
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ I tháng 7/2016 (số 13)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • huyphanquyettrongtai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.