Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42276
Title: Các mục tiêu của quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, các biện pháp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, khắc phục những yếu kém, sơ hở trong lĩnh vực đầu tư xây dựng
Authors: Bộ Xây dựng
Keywords: Bộ Xây dựng
Tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Đầu tư công
Đầu tư xây dựng
Vốn đầu tư
Abstract: Hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc sử dụng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng chưa cao, còn xảy ra thất thoát, lãng phí, một vài vụ việc đáng tiếc đã xảy ra trong việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng. Tham luận đề cập đến một số nguyên nhân chủ yếu và những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hiệu lực của cơ quan quản lý nhà nước.
Issue Date: 2009
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 4 trang
Method: Viện Khoa học thanh tra
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6.2.Doithoai5_Thamluan_BoXD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 96,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.