Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42284
Title: Phải xác định là tài sản chung mới đúng
Authors: Tưởng Duy Lượng
Keywords: Tư pháp
Tranh chấp tài sản thừa kế
Bản án dân sự sơ thẩm
Bản án dân sự phúc thẩm
Tòa phúc thẩm
Tòa án nhân dân tối cao
Abstract: Bài viết đề cập tới một vụ việc dân sự cụ thể về trang chấp về thừa kế tài sản
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ I tháng 1/2016 (số 1)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • taisanchung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.