Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42299
Title: Bài phát biểu khai mạc của Ngài Đại Sứ Thụy Điển, Rolf Bergman tại Đối thoại phòng, chống tham nhũng
Authors: Rolf Bergman
Keywords: Rolf Bergman
Tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Đối thoại phòng chống tham nhũng
Thanh tra Chính phủ
Giáo dục
Tham nhũng trong giáo dục
Phát triển bền vững
Abstract: Nội dung bài phát biểu khai mạc của Ngài Đại Sứ Thụy Điển, Rolf Bergman tại Đối thoại phòng, chống tham nhũng ngày 28/5/2010 tại Hà Nội về tham nhũng trong giáo dục.
Issue Date: 2010
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 4 trang
Method: Viện Khoa học thanh tra
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8.1.Doithoai7_BaiphatbieudaisuThuyDien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 138,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.