Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42322
Title: Quá 10 năm nhưng vẫn còn thời hiệu khởi kiện
Authors: Tưởng Duy Lượng
Keywords: Tư pháp
Thời hiệu khởi kiện
Khởi kiện
Abstract: Bài viết phân tích, bình luận về vụ án cụ thể để thấy rõ vấn đề về thời hiệu khởi kiện.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ II tháng 2/2016 (Số 4)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • thoihieukhoikien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.