Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42328
Title: Hoàn thiện các quy định của pháp luật về thẩm tra viên Tòa án nhân dân
Authors: Trần Anh Tuấn, Hoàng Văn Tùng
Keywords: Tư pháp
Thẩm tra viên
Tòa án nhân dân
Thẩm tra viên tòa án nhân dân
Abstract: Bài viết phân tích các quy định của pháp luật về thẩm tra viên tòa án nhân dân, gồm: 1) Một số vấn đề chung về Thẩm tra viên Tòa án nhân dân. 2) Thực trạng quy định của pháp luật về Thẩm tra viên. 3) Một số giải pháp về pháp luật và nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm tra viên.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ I tháng 3/2016 (Số 5)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • thamtravien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.