Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42342
Title: Án lệ và việc áp dụng án lệ trong xét xử giải quyết vụ việc dân sự tại Tòa án nhân dân (kỳ 1)
Authors: Lê Mạnh Hùng
Keywords: Tư pháp
Án lệ
Áp dụng án lệ trong xét xử
Vụ việc dân sự
Tòa án nhân dân
Nghị quyết số 03/2015
Abstract: Bài viết phân tích, đánh giá khái niệm án lệ; áp dụng án lệ nêu tại Nghị quyết số 03/2015 dưới góc độ xét xử, giải quyết vụ việc dân sự.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ I tháng 4/2016 (Số 7)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • apdunganle.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.