Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42350
Title: Đôi điều suy nghĩ về quy định tại điểm D khoản 2 Điều 68 luật trọng tài thương mại và thực tiễn xét xử
Authors: Tưởng Duy Lượng
Keywords: Tư pháp
Luật Trọng tài thương mại
Điểm D khoản 2 Điều 68
Abstract: Bài viết phân tích, bình luận về Luật Trọng tài thương mại cụ thể là quy định tại Điểm D khoản 2 Điều 68, đánh giá về việc áp dụng luật trong thực tiễn
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 8 trang
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ I tháng 4/2016 (Số 7)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • luattrongtaithuongmai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,25 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.