Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42353
Title: Những tiến triển trong công tác phòng chống tham nhũng nói chung và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục sau kỳ đối thoại Phòng chống tham nhũng lần thứ 7 (tháng 5/2010)
Authors: Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng
Keywords: Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Luật phòng chống tham nhũng
Giáo dục
Thanh tra Chính phủ
Minh bạch tài sản
Minh bạch thu nhập
Cải cách hành chính
Abstract: Bài viết nêu những tiến triển trong công tác phòng chống tham nhũng nói chung và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục sau kỳ đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 7 (tháng 5/2010) đến nay.
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang
Method: Viện Khoa học thanh tra
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.5.Doithoai8_ThamLuanVPBCÐ ban cuoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 158,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.