Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42370
Title: Tham luận của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại đối thoại về thực trạng và giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục
Authors: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Keywords: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Luật phòng chống tham nhũng
Giáo dục
Quản lý nhà nước
Cơ sở giáo dục
Cán bộ
Giáo viên
Học sinh
Sinh viên
Abstract: Ở Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo được Chính phủ giao trọng trách quản lý nhà nước về giáo dục, bao gồm gần 40.000 cơ sở giáo dục (từ mầm non đến đại học) với hơn 1 triệu cán bộ, giáo viên và 23 triệu học sinh, sinh viên. Bài tham luận nêu thực trạng và giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Issue Date: 2012
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 11 trang
Method: Viện Khoa học thanh tra
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12.3.Doithoai11_Thamluan_BoGDDT_ADC7_Ban sua.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 178 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.