Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42379
Title: Những nội dung cơ bản về thủ tục giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc (kỳ I)
Authors: Tưởng Duy Lượng
Keywords: Tư pháp
Hủy phán quyết trọng tài
Phán quyết trọng tài
Hội đồng xét xử
Đơn yêu cầu
Thụ lý đơn yêu cầu
Abstract: Bài viết bàn về vấn đề hủy phán quyết trọng tài và đăng ký phán quyết trọng tài, cụ thể là làm rõ ràng về đơn yêu cầu và thụ lý.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ II tháng 5/2016 (Số 10)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • phanquyettrongtai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.