Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42419
Title: Nhũng điểm mới cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về chương XVIII - các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và những diễn biến chưa chuẩn xác cần khắc phục
Authors: Dương Tuyết Miên
Keywords: Tư pháp
Bộ luật Hình sự năm 2015
Chương XVIII
Tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
Trật tự quản lý kinh tế
Tội xâm phạm
Abstract: Bài viết giới thiệu những điểm mới về nội dung trong chương XVIII Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ II tháng 7/2016 (Số 14)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • boluathinhsunam2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.