Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42425
Title: Hệ thống duy trì trật tự pháp luật và kỷ luật quân đội
Authors: I.G. Marichev
Keywords: I.G. Marichev
Pháp luật
Duy trì trật tự pháp luật
Quốc phòng
Quân đội
Kỷ luật quân đội
Cán bộ chỉ huy
Cơ quan tham mưu
Cơ quan chỉ huy quân sự
Abstract: Trong bài viết này, dựa vào kinh nghiệm công tác, tác giả đưa ra một tập hợp các biện pháp tổ chức - hệ thống duy trì trật tự pháp luật và kỷ luật quân đội. Các cán bộ chỉ huy, cơ quan tham mưu, các cơ quan chỉ huy quân sự khác có thể sử dụng hệ thống này trong hoạt động thực tiễn của mình.
Type: Tài liệu dịch
Extent: 11 trang
Method: Trung tâm Thông tin khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 33.Hethongduytritrattuphapluatvakyluatquandoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 180,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.