Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42465
Title: Thiết quân luật và các đạo luận liên quan của một số nước trên thế giới
Authors: Trung tâm Thông tin khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng
Keywords: Nguyễn Kim Lãm
Pháp luật
Luật Quốc phòng
Quốc phòng
Nguyễn Văn Anh
Đỗ Xuân Thiện
Thiết quân luật
Trung Hoa
Liên bang Nga
Thái Lan
Nguồn lực quốc phòng
Philippines
Hoa Kỳ
Trung tâm Thông tin khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng
Abstract: Tài liệu đưa ra thông tin về thiết quân luật và các đạo luật liên quan của một số nước trên thế giới nhằm cung cấp những thông tin về ban bố tình trạng thiết quân luật, nguyên nhân và phương thức tiến hành thiết quân luật ở các nước Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Philippines và Hoa Kỳ.
Issue Date: 2012
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 71 trang
Method: Trung tâm Thông tin khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 39.thietquanluatvacacdaoluatlienquan_TG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 623,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.