Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42467
Title: Di sản pháp luật của cách tiến hành chiến tranh sử dụng ít binh lực
Authors: Jack Goldsmith, Matthew Waxman
Keywords: Matthew Waxman
Pháp luật
Luật Quốc phòng
Quốc phòng
Jack Goldsmith
Chiến tranh
Di sản pháp luật
Binh lực
Hiến pháp
Lập pháp
Abstract: Tài liệu đề cập đến một số nội dung như: Chiến tranh sử dụng ít binh lực; Nới lỏng những câu thúc của hiến pháp; Thả dài những sợi dây kiềm chế của ngành lập pháp; Di sản về quyền tiến hành chiến tranh của Obama.
Issue Date: 2017
Type: Tài liệu dịch
Extent: 14 trang
Method: Tạp chí “Washington Quarterly”, quí III (hè 2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 40.disanphapluat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 226,8 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.