Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42487
Title: Báo cáo kinh nghiệm quốc tế: So sánh pháp luật cạnh tranh một số nước trên thế giới: Bài học kinh nghiệm và đề xuất một số nội dung cơ bản quy định trong Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) của Việt Nam
Authors: Cục Quản lý Cạnh tranh
Keywords: Cục Quản lý Cạnh tranh
Pháp luật
Luật cạnh tranh
Bộ Công thương
Hạn chế cạnh tranh
Vị trí thống lĩnh
Kinh tế
Cạnh tranh không lành mạnh
Abstract: Báo cáo đưa ra một số nội dung như: Những quy định chung trong pháp luật cạnh tranh của một số nước trên thế giới; Những quy định về kiểm soát thoả thuận hạn chế cạnh tranh (HCCT) của một số nước trên thế giới; Những quy định về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, độc quyền của một số nước trên thế giới; Những quy định về kiểm soát tập trung kinh tế của một số nước trên thế giới; Những quy định về kiểm soát hành vi cạnh tranh không lành mạnh của một số nước trên thế giới
Type: Báo cáo
Extent: 167 trang
Method: Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 50.BC_KinhnghiemQT-Sosanhphapluatcanhtranh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.