Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42488
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay
Authors: Dương Ngọc Hảo
Keywords: Kinh tế
Quản trị rủi ro
Rủi ro tín dụng
Ngân hàng thương mại Việt Nam
Chỉ tiêu an toàn sử dụng vốn
Chỉ tiêu lợi nhuận
Chất lượng tín dụng
Quản lý rủi ro tín dụng
Nhân sự
Abstract: Bài viết phân tích, làm rõ hai vấn đề: thực trạng quản trị rủi ro tín dụng và hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 2/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • quantriruirotindung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.