Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42489
Title: Báo cáo: Mô hình cơ quan cạnh tranh – kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Keywords: Cục Quản lý cạnh tranh
Pháp luật
Luật cạnh tranh
Bộ Công thương
Cơ quan cạnh tranh
Người tiêu dùng
Bảo vệ người tiêu dùng
Hội đồng cạnh tranh
Quản lý cạnh tranh
Abstract: Báo cáo đề cập đến kinh nghiệm quốc tế, bài học xây dựng cơ quan cạnh tranh; Thực trạng cơ quan cạnh tranh tại Việt Nam cũng như đưa ra kiến nghị.
Type: Báo cáo
Extent: 67 trang
Method: Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 51.BC_Mohinhcoquancanhtranh-kinhnghiemQT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 872,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.